Inte på min bakgård

I decennier har Folkpartiet varit den starkaste borgerliga rösten för en solidarisk välfärdsstat. Liberaler i riksdag, i landsting, i regioner och i kommuner runt om i vårt land har stått upp för de individer som befinner sig i det glömda Sverige. Att vara socialliberal handlar för mig om varje dag stå upp för en humanistisk människosyn präglad av solidaritet och rättvisa. Det handlar om att ha det politiska modet att gå emot strömmen för att i ett längre perspektiv säkerställa en god samhällsutveckling som kommer alla medborgare i vårt land till gagn. Vi liberaler har gjort det genom att ständigt återkomma till det liberala frihetsbegreppet. Den enes frihet kan aldrig tillåtas att inkräkta på någon annans frihet. Min frihet får aldrig göra någon annan ofri.

Mot denna bakgrund kan frågan om sprututbyte eller ej tyckas vara en liten detalj i det stora samhällsbygget. Jag får ofta frågan om mina skäl för att jag tydligt engagerat mig för att landstinget ska initiera ett sörmländskt sprututbytesprogram. För mig har svaret alltid varit detsamma. Ytterst handlar det om allas rätt till en jämlik hälsa. 

Jag kan inte acceptera ett samhälle där människor sorteras bort eller tillåts falla igenom alla sociala skyddsnät. Införandet av ett sprututbytesprogram i Sörmland handlar för mig främst om en folkhälsoinsats riktad till en grupp extremt utsatta människor. Genom att öka kontaktytorna mellan sjukvården, socialtjänsten och en i stora delar ljusskygg grupp individer öppnar vi vägar för den enskilde missbrukaren till samhällets hjälpinsatser och rehabilitering. Det ska alltid vara den främsta bevekelsegrunden för ett sprututbytesprogram. Att ge varje individ sin frihet tillbaka genom ett liv utan droger.

När landstinget riktade frågan om samverkan kring ett sprututbytesprogram till länets kommuner blev gensvaret ljumt. Endast Nyköping och Vingåker har till dags dato uttryck en vilja att inleda samtal. Märk väl. Samtal. Inte ett entydigt ja. Övriga kommuner har förhållit sig negativt. Jag har full respekt för det. Samtliga demokratiska församlingar i länet har självklart sina egna bevekelsegrunder för de beslut man fattar. För mig som länspolitiker finns ingen anledning att ifrågasätta detta.

Det som emellertid gör mig en aning fundersam är ett inslag som kunnat höras i SR P4 Sörmland under eftermiddagen. Rapporteringen följde av en fråga till mig i samma radiokanal i morse kring hur en tänkbar samverkan med Vingåkers kommun kring sprututbyte skulle kunna utformas. Mitt svar var att en lösning skulle kunna vara ett mobilt team som utgick från Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. På samma sätt som andra mobila team i den västra länsdelen idag arbetar till gagn för patienter inom såväl psykiatri som specialiserad sjukvård i hemmet. Jag uttalade i samma andetag att landstinget självklart ska föra ett samtal med Katrineholm kring hur ett sådant program ska utformas med respekt för det ställningstagande som kommunen intagit.

Svaret från kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm kom snabbt, var kort och mycket koncist: ”Vi vill inte ha det här i Katrineholm överhuvudtaget”.

För att ytterligare understryka sin hållning la kommunstyrelseordföranden ifråga även till följande argument. Om landstinget inleder samverkan med Vingåker bör ett eventuellt mobilt team ha sin bas i Nyköping. Här kan det vara på sin plats att påpeka att avståndet mellan Vingåker och Katrineholm är drygt 2 mil medan samma avstånd mellan Vingåker och Nyköping uppgår till över 8 mil enkel väg.

Tänk om frågeställningen som vi istället ägnade tid och kraft åt, i samverkan mellan landsting och kommun, var:

Hur ska vi tillsammans säkerställa en fortsatt god hälsoutveckling för den enskilde Sörmlänningen?

Oavsett om det handlar om att stärka hälsan hos en medelålders svensk man, en ung papperslös kvinna från Somalia, ett barn från Frankrike med romskt ursprung eller en sprutmissbrukare från Vingåker. Svaret är tyvärr alltför ofta detsamma runt om i vårt land. Inte på min bakgård. Det är minst sagt beklagligt.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: