Valfrihet bidrar till ökad tillgänglighet

Vid Länssjukvårdsnämndens kommande sammanträde har majoriteten lagt ett förslag till beslut om att inrätta Valfrihetsservice och Vårdgarantisamordnare i Landstinget Sörmland.

Det grundläggande syftet med reformen är att landstinget ska ge tydligare och bättre information om vårdgaranti och valfrihet inom vården till såväl personal och patienter. Valfrihetsservice ska bland annat analysera väntetider och komma med förslag på åtgärder för att vårdgarantin ska kunna hållas, de ska känna till den lediga kapaciteten inom landstinget och hur situationen ser ut hos andra vårdgivare inom områden där väntetiderna kan bli långa. De ska också svara på patienters frågor om valfrihet och därmed bidra till att den enskilda patientens rätt till valfrihet tillgodoses på bästa sätt. Till detta fogas funktionen Vårdgarantisamordnare med uppgift att operativt ansvara för att patienter får tid till nybesök och behandling inom den lagstadgade vårdgarantin – inom eller utom länet.

I praktiken kommer det fungera så att all kunskap samlas på ett och samma ställe dit både personal och patienter kan vända sig. Ett enda telefonnummer gäller och servicen är öppen varje dag, måndag-fredag.

Den politiska oppositionen har uttryckt farhågor kring att inrättande av Valfrihetsservice skulle leda till att Patientnämnden försvagas. Min uppfattning är emellertid att oron är obefogad. Tvärtom finns det i Landstingsstyrelsen samsyn mellan majoritet och opposition kring behovet av att ge Patientnämnden ett utökat uppdrag inom det egna ansvarsområdet. Att ge nämnden ett förstärkt mandat att bistå patienter, vårdtagare och anhöriga att lösa problem som kan uppstå i kontakten med vårdgivare och tillvarata inkomna synpunkter och klagomål i syfte att bidra till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet.

Det finns således ingen motsättning mellan att å ena sidan stärka patientens valfrihet i form av Valfrihetsservice och Vårdgarantisamordnare, och å andra sidan ge Patientnämnden ett utökat och förstärkt mandat. Ytterst handlar det i båda fallen om att stärka den enskilda patientens möjlighet att få inflytande över den egna vården.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: