Att ta ansvar – tillsammans

I förra veckan redovisade jag hur den ekonomiska situationen inom den sörmländska hälso- och sjukvården ser allt annat än ljus ut. Resultatet för årets första två månader är minus 43 miljoner kronor. Prognosen pekar mot ett underskott på 256 miljoner kronor för hela 2011. Det är mot bakgrund av detta som vi i den politiska majoriteten givit sjukvårdschefen i uppdrag att analysera den ekonomiska situationen och återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Eskilstuna-Kurirens ledarsida skriver idag under rubriken ”Dags att sluta krisa” om de utmaningar som landstinget står inför. Det är välgörande att ta del av en ledare som resonerar kring den problematik som omgärdat de otaliga krispaket som tagits fram genom åren. Krispaket där det inte varit något fel på varken viljan eller intentionerna bakom respektive beslut men där det ekonomiska utfallet sällan blivit det som stipulerades vid beslutstillfället (åtgärdspaketet hösten 2008 undantaget). Enligt min mening har ledarskribenten identifierat tre centrala punkter:

För det första. Långsiktighet. Att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi görs inte i en handvändning. Det finns ingen quick-fix.

För det andra. Krismedvetenhet. Efter en period med förhållandevis positiv ekonomisk utveckling har krismedvetenhet i organisationen minskat.

För det tredje. Struktur. Att de politiska företrädarna har kraft nog att fatta beslut om kontroversiella förslag av strukturell karaktär.

Jag är fullständigt medveten om att det kommer att krävas kraftfulla och kännbara åtgärder för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling för den sörmländska vården. Ett oerhört svårt men absolut nödvändigt arbete som är avgörande om landstinget ska kunna leva upp till Sörmlänningarnas berättigade krav på en fortsatt god vård med hög tillgänglighet och bra bemötande. Verksamheten måste ofrånkomligen anpassas efter de intäkter som finns att tillgå.

I det fortsatta arbetet är mitt ansvar som hälso- och sjukvårdslandstingsråd tydligt. Det går inte att som politiker huka bakom hälso- och sjukvårdsförvaltningen när det ska tas fram skarpa förslag. Det går inte att som politiker kringskära tjänstemännens möjlighet att förutsättningslöst se över vårdssystemet genom direktiv som omöjliggör en sådan översyn. Det är därför jag varit tydlig med att majoriteten kommer att vända på varje sten. Min absoluta förhoppning är att oppositionen kommer att vara en konstruktiv kraft i detta arbete.

Jag noterar att Kristdemokraternas gruppledare i landstinget, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, ger uttryck för en genuin vilja att samverka på insändarsidan i dagens upplaga av Eskilstuna-Kuriren. Det är mycket glädjande och bådar gott för framtiden. Marie-Louise skriver bland annat följande tänkvärda ord:

”Att få till stånd en förändring tar tid men det är aldrig för sent att börja. Nu är det dags att börja visa politisk vilja och mod att förändra.”

Eller för att citera dagens ledare i Eskilstuna-Kuriren:

”Det är dags att alla hjälps åt för att få slut på den långvariga krisen i landstinget”.

För egen del är mitt budskap glasklart. Jag kommer att ta mitt ansvar. Det är ett löfte.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: