Högkonjunktur?

Sent om sider uppmärksammar jag att Eskilstuna-Kurirens ledarsida apostroferar mig med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begärt permanenta höjningar av de statliga bidragen.

SKL:s egna prognoser pekar på ett överskott i storleksordningen 19 miljarder kronor innevarande år och 3,5 miljarder kronor 2011. Enligt ledarskribenten är det nu ”upp till bevis för af Bjur och övriga politiker som förra året sade sig villiga att få något lägre anslag efterföljande år mot att staten dämpade konjunkturnedgångens effekter i kommunsektorn.”

Frågan som inställer sig är om tiderna är så goda som EK vill göra gällande? Svensk ekonomi drabbades hårt av den internationella konjunkturnedgången med ett fall i BNP på nästan 5 procent 2009. Konjunkturinstitutets bedömning är att det dröjer till 2014 innan ekonomin åter är i konjunkturell balans. En sammanvägd bedömning från Statiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet visar att arbetslösheten bedöms ligga kvar på en fortsatt historiskt hög nivå kring 9 procent såväl 2010 som 2011. Går det med detta som utgångspunkt att tala om en högkonjunktur i vardande?

Jag står självklart fast vid min tidigare linje. Det är inte rimligt att kommun- och landstingspolitiker obehindrat spenderar skattebetalarnas pengar utan att tänka på morgondagen. Det är inte rimligt att kommun- och landstingspolitiker förbiser det berättigade kravet på att samla i ladorna för de kärvare tider som ofrånkomligen alltid följer de goda åren. Det är därför jag med ett stort mått av stolthet kan konstatera att vi i landstingsmajoriteten tagit vårt ansvar. Under vår tid med ansvar för landstinget har röda siffror har vänts till svarta. Den skenande kostnadsökningstakten har ersatts av en ekonomi i balans. Gamla underskott har åtgärdats. Medel har avsatts för framtiden.

Det går emellertid inte att bortse från att landsting och kommuner runt om i vårt land står inför stora utmaningar de kommande åren. En allt större andel äldre kommer att medföra ökad efterfrågan på hälso- och sjukvård. Den fantastiska medicinsk-tekniska utveckling som sker innebär kostsamma investeringar.

Jag är övertygad om att fortfarande finns utrymme att anpassa utgifterna till intäkterna. Det kommer att kräva fortsatt återhållsamhet och kostnadskontroll. Vi ska dock vara medvetna om att det successivt kommer att bli allt svårare att erbjuda allt till alla. Prioriteringar kommer att krävas. Frågan är om Eskilstuna-Kurirens ledarsida kommer att stödja ett sådant nödvändigt men mödosamt arbete?

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: