Anförande landstingsfullmäktige 20 april 2010

 

För de av er som vill beskåda mig i rörliga bilder gör det med fördel här.

Herr ordförande,

För Folkpartiet Liberalerna, Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraterna markerar årsredovisning 2009 en summering av vårt första obrutna verksamhetsår med gemensamt ansvar för Landstinget Sörmland. Ett dokument som oerhört tydligt levererar svaret på en mycket konkret fråga. Hur mår landstinget? Årsredovisningen blir därmed en revision av hur väl landstinget skötts och vårdats. Vi kan i årsredovisningen utläsa hur vi som politiker har skött det förtroende vi fått av medborgarna. Vi kan också se vilka förutsättningar vi gett oss själva och organisationen att klara av framtida utmaningar.

Med detta i åtanke känner jag mig stolt. Jag är stolt över att årsredovisningen redovisar en ekonomi i balans. Jag är stolt över att årsredovisningen redovisar en drastiskt minskad kostnadsökningstakt. Och jag är stolt över att politik och personal tillsammans vänt katastrofala siffror till positiva siffror.

Herr ordförande,

Ska man från politiskt håll klara av att vända ett svårt utgångsläge krävs mod och ett starkt samarbete. Jag och Folkpartiet kan konstatera att sörmlänningarna nu har en politisk majoritet som besitter dessa kvalitéer. Den nya majoriteten vågar fatta tuffa beslut. Det har vi visat från dag ett. Vi har mod att ställa tydliga krav på organisationen. Det har vi visat från dag ett. Det är genom politisk tydlighet som vi gett organisationen en ärlig chans att leva upp till de krav vi ställt för att rädda ett landsting i ekonomisk kris. Jag vet hur tufft utgångsläget var när Den nya majoriteten tog över ansvaret. Det är därför med stor tillförsikt som jag kan konstatera att verksamhetsåret 2009, i många stycken, inneburit en vändpunkt. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

  • Ett negativt resultat på minus 134 miljoner kronor 2008 har ersatts av ett överskott på 75 miljoner kronor 2009.
  • En galopperande kostnadsökningstakt på närmare 8 procent 2008 har ersatts av en nettokostnadsutveckling på under 3 procent 2009.
  • Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården har kraftigt förbättrats under det gångna året. Vid årets slut kunde landstinget erbjuda 93 procent av patienterna besök respektive behandling inom ramen för vårdgarantin.

Det Folkpartiet åstadkommit, tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna, är något som varit till gagn för Sörmlänningarna. För detta har vi skäl att vara stolta.

Herr ordförande,

Det finns skäl att även granska oppositionens agerande under det gångna året. Hur hade årsredovisningen sett ut om Moderaternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets förslag till budget för verksamhetsåret 2009 vunnit gehör i landstingsfullmäktige? Hur hade årsredovisningen sett ut om Vänsterpartiets förslag till budget varit det som organisationen haft att förhålla sig till? Även här talar siffrorna sitt tydliga språk. En utebliven skattehöjning som den borgerliga oppositionen förfäktade inför 2009 hade inneburit 285 miljoner kronor mindre att satsa på hälso- och sjukvård, på kultur, på habilitering och hjälpmedel, på viktiga miljöåtgärder. Uteblivna åtgärder för att komma tillrätta med den skenande kostnadsutvecklingen som vänstern förfäktade inför 2009 hade inneburit 163 miljoner kronor mindre att satsa på att utveckla verksamheten och stärka personalens komptens. Det handlar inte om några småsummor. Det handlar om närmare en halv miljard kronor.

Till detta ska fogas en lång lista av förslag och yrkanden från oppositionen – såväl till höger som vänster. En lista som får alla mina varningssignaler att blinka. Säger majoriteten 1 miljon kronor säger oppositionen 2 miljoner kronor. Säger majoriteten 3 miljoner kronor säger oppositionen 4 miljoner kronor. Säger majoriteten 5 miljoner kronor säger oppositionen 15 miljoner kronor och kastar som regel även in ett tilläggsyrkande på ytterligare någon miljon. Det handlar om en klassisk överbudspolitik som jag i många stycken finner direkt oansvarig. 

Herr ordförande,

Politik handlar om ansvar. Ansvar att se helheten. Ansvar att arbeta tillsammans i en majoritet. Ansvar att ge medborgarna ett landsting som fungerar. Vi liberaler har tagit detta ansvar. Vi tog det i juni 2008 och har gjort det varje dag sedan dess.

Herr ordförande,

I dessa tider av Allianser och Rödgröna samarbeten på riksnivå kan det vara på sin plats att påminna om följande ord:

”Den dagen Folkpartiet skulle bli ett sådant mönsterparti att det bara funnes en mening, en patenterad allmän mening om varenda politiska fråga inom partiet och alla medlemmar från alfabetets början till dess slut skulle stiga upp och säga samma saker och ha samma mening, den dagen vore partiet inte längre liberalt.” 

Citatet är närmare 60 år gammalt och tillhör Ragnhild Sandström – liberal från Västerbotten – och den första kvinnliga Folkpartiledamot som fick möjlighet att göra ett ordentligt avtryck i den svenska riksdagen. Jag vill hävda att Ragnhilds ord äger stor giltighet än idag.

Som socialliberal och företrädare för ett parti som i decennier kämpat för de svagaste grupperna i samhället, ett parti som varit en röst för de individer som befinner sig i det glömda Sverige, är det oerhört viktigt att Folkpartiet har modet att vara kritiska, att driva opposition mot vår egen politik. Det är enligt min mening avgörande om vi ska kunna utveckla politiken och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling för Landstinget Sörmland. 

Herr ordförande,

En årsredovisning är alltid något av en slutpunkt. Men en slutpunkt innebär också en start på något nytt. Och som liberal tycker jag om att blicka framåt. Jag vill fortsätta att driva en politik som leder till valfrihet för sörmlänningarna. Jag vill fortsätta att driva en politik som leder till jämlik hälsa. Och jag vill fortsätta att driva en politik som leder till ökad kvalitet inom den sörmländska hälso- och sjukvården. Det är nämligen just detta som Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna gör – vi driver politik.

Med dessa ord vill jag ställa mig bakom landstingsstyrelsens förslag att godkänna årsredovisning 2009. Tack för ordet.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: