Vi lägger en stabil grund för framtiden

När Den nya majoriteten tillträdde den 26 augusti 2008 hade Landstinget Sörmlands ekonomi försämrats successivt under ett antal år. Negativa bokslutsresultat hade under 2000-talet redovisats vid fem tillfällen. Den årliga kostnadsökningstakten hade varit avsevärt högre än motsvarande intäktsökning i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Det är därför oerhört glädjande att idag kunna konstatera att trenden har brutits. Landstinget redovisar ett plusresultat för verksamhetsåret 2009. Fjolårets negativa resultat på minus 133 miljoner kronor har ersatts av ett plusresultat på 19 miljoner kronor. Samtliga förvaltningar har överträffat såväl budget som det skärpta resultatkrav som landstingsfullmäktige beslutade om i juni 2009.

Vad som emellertid är än mer värdefullt är att den skenande kostnadsökningstakten brutits. Verksamhetens nettokostnader ökade under 2009 med 2,7 % medan intäkterna ökade med 7,0 %. Som jämförelse kan nämnas att nettokostnadsutvecklingen de senaste åren legat mellan 4,5 till 6,0 %.

Det positiva resultatet gör det möjligt för landstinget att återställa tidigare års underskott. Detta är inte bara viktigt ur ett rent ekonomiskt perspektiv utan har även en moralisk aspekt. Kommande generationer ska inte behöva betala för försyndelser som begåtts av tidigare generationer. Därtill skapar det positiva resultatet utrymme för att ”samla i ladorna” inför kommande prövningar i form av exempelvis lågkonjunkturer, ökade pensionsutbetalningar och oförutsedda händelser. Med andra ord markerar bokslut 2009 även fortsättningen på det arbete som Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inledde tillsammans för drygt ett och ett halvt år sedan. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att en ekonomi i balans är en förutsättning för att landstinget, även fortsättningsvis, ska kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet med god tillgänglighet. Det finns inga genvägar.

Avslutningsvis vill jag ära de som äras bör. Inget av ovanstående hade varit möjligt utan landstingets kompetenta personal och professionella tjänstemannaorganisation. Ett stort och varmt tack till er alla!

Läs mer på: Fredrik Petterssons blogg, Tidningen Folket, Eskilstuna-Kuriren, Södemanlands Nyheter SVT, Radio Sörmland, Jörgen Danielsson, Den nya majoriteten.

Annons

One Response to Vi lägger en stabil grund för framtiden

  1. […] Folket, Eskilstunakuriren, SR, Tomas, Fredrik, Jörgen Dela med […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: