Vi fortsätter att arbeta för Sörmlänningarnas bästa

I kölvattnet av det yttrande som den borgerliga oppositionen lämnade in vid landstingsstyrelsens sammanträde http://tinyurl.com/mnh8ee har en hel del hårda ord kastats fram och tillbaka mellan landstingspolitiker av olika politiska kulör. Jag tänker inte kasta mer bränsle på denna brasa utan nöjer mig med att konstatera att det finns skäl för politiker i allmänhet och sörmländska landstingspolitiker i synnerhet att fundera över på vilket sätt man som förtroendevald förvaltar sina väljares tillit.

Jag är den första att instämma i den berättigade kritik som riktats mot den, många gånger, bristfälliga ärendehantering som finns inom landstinget. Här går ingen skiljelinje mellan majoritet och opposition. Tvärtom. Landstingsstyrelsens ordförande har varit mycket tydlig, inte minst i samband med gårdagens sammanträde, att det inte är acceptabelt. Detta kan dock inte, som den borgerliga oppositionen söker göra, tas som intäkt för att ventilera en rad påståenden som helt saknar verklighetsförankring. När den borgerliga oppositionen hävdar att ”landstingsstyrelsens arbete har kollapsat”, när Jörgen Danielsson kallas för ”skolfröken”, när majoriteten anklagas för ”bedrägligt beteende” blir min fråga till er: På vilket sätt är ett sådant förhållningssätt till gagn för Sörmlänningarna?

Jag vill hävda att den bild som den borgerliga oppositionen försöker måla upp avseende Den nya majoriteten inte på något sätt är överensstämmande med verkligheten. I detta fall behöver jag inte hänfalla till politisk retorik utan hänvisar med fördel till de faktiska resultat som Den nya majoriteten, tillsammans med landstingets utomordentligt kompetenta personal och tjänstemän, uppnått.

Vid denna tidpunkt förra året brottades den dåvarande Regnbågsalliansen med ett prognostiserade underskott för hälso- och sjukvården i storleksordningen minus 259 miljoner kronor. Översatt till kostnad per dygn innebar detta att över 700 000 kronor mer än budgeterat spenderades varje dag. Prognosen för 2009 pekar på ett underskott kring 28 miljoner kronor eller en överskriden kostnad per dygn på 76 000 kronor. Fortfarande bekymmersamt men en remarkabel förbättring. För landstinget som helhet redovisas ett faktiskt resultat efter årets första fyra månader på 12 miljoner kronor – samma period förra året uppgick resultatet till minus 104 miljoner kronor.

Sammantaget tyder detta på att landstinget är på rätt väg. Vikande skatteintäkter tornar emellertid upp sig som ett stort orosmoln på himlen och det kommer att krävas ytterligare smärtsamma besparingar, effektiviseringar och prioriteringar under de kommande åren.

Frågan är om den borgerliga oppositionen är villig att på allvar bidra med konstruktiva förslag i syfte att säkra en långsiktigt hållbar verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling för Landstinget Sörmland?

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: